2007-09-14

Vad är RSS?

RSS står bland annat för "Real Simple Syndication", Riktigt Enkel Syndikering. Ordet syndikering används mest i amerikansk media, där det betecknar ett innehåll som publiceras samtidigt i olika medier. Det kan röra sig om en tidningskolumn som publiceras både i NY Times och LA Times. Kolumnisten är syndikerad i båda tidningarna.

Genom RSS-funktionen kan i princip allt innehåll på en webbplats syndikeras. Låt oss först se på detta ur avsändarperspektivet. Som webbredaktör skriver du allt som oftast nytt innehåll på din sida. Varje gång en ny artikel publiceras kan man genom RSS-funktionen "skicka ut en signal" om att just denna artikel skrivits. Signalerna blir till ett flöde, ett så kallat RSS-flöde. Signalen tas bara emot av de som väljer att prenumerera på just ditt RSS-flöde. Avsändaren kan också bestämma hur mycket information som ska skickas ut. Antingen bara rubriken, rubriken plus ingressen eller hela artikeln.

Låt oss nu ser på detta ur mottagarperspektivet. Man kan välja att prenumerera på ett RSS-flöde på olika sätt. Ett sätt är att integrera någon annans RSS-flöde på sin egen sida. Detta är det ursprungliga syftet med RSS-tekniken. Exempelvis skulle man på en central webbplats kunna automatiskt publicera ett flöde, t ex pressmeddelanden, från en underförvaltning eller dotterbolag. Det är så i praktiken EpiServer fungerar idag, även om man inte använder sig av just RSS-metoden.

Det vanligaste sättet idag att prenumerera på ett RSS-flöde är med en särskild RSS-läsare. Sådana kan liknas vid epostprogram, fast de bara kan ta emot meddelanden, inte skicka. Varje gång någon publicerar en artikel med ett RSS-flöde som du prenumererar på läggs den till i din RSS-läsare.

RSS-bevakning i praktiken

Jag använder mig av en webb-baserad RSS-läsare, som tillhandahålls av Google. Den är gratis och enligt mig en av de bästa RSS-läsarna på marknaden. Det finns även särskilda program, men med tanke på att det ibland kan vara problem att installera program på datorerna är en webb-baserad läsare att föredra.

Googles RSS-läsare "Google Reader" liknar också till det yttre ett epostprogram. I vänsterkolumnen finns "brevlådorna" (de olika flödena du prenumererar på) och till höger "ämnesraden", rubrikerna till de prenumererade artiklarna. När du klickar på rubriken kan du, beroende på hur avsändaren har ställt in sitt flöde läsa antingen bara rubriken, rubriken plus en ingress eller hela artikeln.

Hur hittar man RSS-flöden?

Idag använder sig nästan alla sidor av betydelse RSS-flöden - även Region Skåne. Det används nästan till 100 % av bloggare och sedan några år tillbaka även av tidningarna på nätet. I nyare webbläsare (Internet Explorer 7 eller Firefox) lyser en orange RSS-symbol när den känner av att det finns ett RSS-flöde på sajten du besöker. Det fungerar dock ej på Internet Explorer 6, vilken är den vanligaste versionen. Då får man leta efter symbolen någonstans på sidan, vanligtvis med texten RSS bredvid (eller "Vad är RSS?", "Prenumerera på RSS" och så vidare).

Klickar man på RSS-länken med IE6 får man upp en konstig sida med en massa kod mellan tillsammans med en artikel i klartext. Det är så ett RSS-flöde ser ut när man inte använder sig av en RSS-läsare. I webbläsarens adressrad finns nu adressen till RSS-flödet. Denna kan man kopiera och klistra in i RSS-läsaren (i rutan "Add subscription"). Nu har du prenumererat på ett RSS-flöde.

I mer användarvänliga webbläsare som Firefox kommer en sida upp som frågar vad du vill göra med RSS-flödet när du trycker på RSS-länken. Där kan du då välja att lägga till den i din Google Reader.

1 kommentarer :

  1. Anonym sa...

    Be sure to check the home guidelines, as these terms are unofficial and the options obtainable at a desk could not match the label. Very comparable in principal, European Roulette presents all the identical bets as American Roulette and even uses the identical board, however the wheel solely has 37-slots. By omitting the second 00 slot, the home edge when compared to with} the American model 카지노 사이트 decreases from 5.26% to just 2.7%. If you want to play roulette stay {make sure you|ensure you|be sure to} read the foundations for the precise game earlier than you start inserting chips on the desk. You also can watch demos of video games or different individuals enjoying in} roulette on platforms like Twitch to get a good idea of how your chosen model of roulette works.