2007-09-14

Omvärldsbevakning med hjälp av RSS-flöden

En grundkurs

Leta inte efter nyheterna - låt dem komma till dig!

Om man är trött att bevaka alla nyhetssajter och bloggar för att se vad de skriver om just ditt verksamhetsområde eller det varumärke du är ansvarig för finns det en både praktisk och tidsbesparande lösning: RSS-flöden.

Vad är RSS?

RSS står bland annat för "Real Simple Syndication", Riktigt Enkel Syndikering. Ordet syndikering används mest i amerikansk media, där det betecknar ett innehåll som publiceras samtidigt i olika medier. Det kan röra sig om en tidningskolumn som publiceras både i NY Times och LA Times. Kolumnisten är syndikerad i båda tidningarna.

Genom RSS-funktionen kan i princip allt innehåll på en webbplats syndikeras. Låt oss först se på detta ur avsändarperspektivet. Som webbredaktör skriver du allt som oftast nytt innehåll på din sida. Varje gång en ny artikel publiceras kan man genom RSS-funktionen "skicka ut en signal" om att just denna artikel skrivits. Signalerna blir till ett flöde, ett så kallat RSS-flöde. Signalen tas bara emot av de som väljer att prenumerera på just ditt RSS-flöde. Avsändaren kan också bestämma hur mycket information som ska skickas ut. Antingen bara rubriken, rubriken plus ingressen eller hela artikeln.

Låt oss nu ser på detta ur mottagarperspektivet. Man kan välja att prenumerera på ett RSS-flöde på olika sätt. Ett sätt är att integrera någon annans RSS-flöde på sin egen sida. Detta är det ursprungliga syftet med RSS-tekniken. Exempelvis skulle man på en central webbplats kunna automatiskt publicera ett flöde, t ex pressmeddelanden, från en underförvaltning eller dotterbolag. Det är så i praktiken EpiServer fungerar idag, även om man inte använder sig av just RSS-metoden.

Det vanligaste sättet idag att prenumerera på ett RSS-flöde är med en särskild RSS-läsare. Sådana kan liknas vid epostprogram, fast de bara kan ta emot meddelanden, inte skicka. Varje gång någon publicerar en artikel med ett RSS-flöde som du prenumererar på läggs den till i din RSS-läsare.

RSS-bevakning i praktiken

Jag använder mig av en webb-baserad RSS-läsare, som tillhandahålls av Google. Den är gratis och enligt mig en av de bästa RSS-läsarna på marknaden. Det finns även särskilda program, men med tanke på att det ibland kan vara problem att installera program på datorerna är en webb-baserad läsare att föredra.

Googles RSS-läsare "Google Reader" liknar också till det yttre ett epostprogram. I vänsterkolumnen finns "brevlådorna" (de olika flödena du prenumererar på) och till höger "ämnesraden", rubrikerna till de prenumererade artiklarna. När du klickar på rubriken kan du, beroende på hur avsändaren har ställt in sitt flöde läsa antingen bara rubriken, rubriken plus en ingress eller hela artikeln.

Hur hittar man RSS-flöden?

Idag använder sig nästan alla sidor av betydelse RSS-flöden - även Region Skåne. Det används nästan till 100 % av bloggare och sedan några år tillbaka även av tidningarna på nätet. I nyare webbläsare (Internet Explorer 7 eller Firefox) lyser en orange RSS-symbol när den känner av att det finns ett RSS-flöde på sajten du besöker. Det fungerar dock ej på Internet Explorer 6, vilken är den vanligaste versionen. Då får man leta efter symbolen någonstans på sidan, vanligtvis med texten RSS bredvid (eller "Vad är RSS?", "Prenumerera på RSS" och så vidare).

Klickar man på RSS-länken med IE6 får man upp en konstig sida med en massa kod mellan tillsammans med en artikel i klartext. Det är så ett RSS-flöde ser ut när man inte använder sig av en RSS-läsare. I webbläsarens adressrad finns nu adressen till RSS-flödet. Denna kan man kopiera och klistra in i RSS-läsaren (i rutan "Add subscription"). Nu har du prenumererat på ett RSS-flöde.

I mer användarvänliga webbläsare som Firefox kommer en sida upp som frågar vad du vill göra med RSS-flödet när du trycker på RSS-länken. Där kan du då välja att lägga till den i din Google Reader.

Vilka RSS-flöden ska du prenumerera på?

Även om bloggar och tidningar använder sig av RSS-flöden är det inte primärt till dem man ska gå för att omvärldsbevaka. Om du prenumerar på Sydsvenskans huvud-RSS-flöde får du ta emot upp till 100 olika artiklar om dagen. Det hjälper dig inte i din omvärldsbevakning, i varje fall inte jämfört med att bara surfa in på sydsvenskan.se då och då.

Vitsen med RSS-flöden är att allt dynamiskt webbinnehåll kan förvandlas till RSS-flöden. Det gäller även sökningar på Google och andra sökmotorer.

Dina sökord i svensk press på webben

sesam.se/nyhetssok är en sökmotor som är inriktad mot svensk nyhetspress på webben. Man kan säga att den är som Google, men att den begränsar sina sökningar enbart till svenska nyhetsmedier och i stället för att placera den mest relevanta artikeln främst, placeras artiklarna i strikt tidsordning. Det är bra för dig som vill veta allt nytt som skrivs om dina sökord.

Antag att du är intresserad av att veta allt som skrivs om Vårdval Skåne. Du kan då antingen välja att begränsa sökningen till just varumärket "Vårdval Skåne" (det gör du genom att sätta citationstecken runt begreppet du söker efter), eller att utvidga sökningen till alla artiklar som skriver om både Vårdval och Skåne (Vårdval Skåne utan citationstecken), exempelvis "Efter Vårdval Halland vill allt fler landsting införa modellen, som Stockholm, Skåne och Västmanland). Med citationstecken hade denna artikel inte dykt upp i din RSS-läsare.

När du söker efter Vårdval Skåne på sesam.se/nyhetssök får du fram en lista över alla artiklar som innehåller just de två orden, i tidsordning. I vänsterkolumnen finns också en länk som heter RSS. Det är länken till RSS-flödet för just denna sökning. Om du lägger in denna länken i din RSS-läsare kommer den känna av de signaler som sesam.se skickar ut varje gång den hittar en ny artikel som innehåller dina sökord och lägga in den i läsaren. Sesam.se äger ju inte artiklarna som skrivs, så normalt skickas enbart rubrik och ingress ut. Rubriken är klickbar och leder direkt till artikeln på tidningens webbplats.

Dina sökord i bloggosfären

Vad tycker allmänheten om dina sökord? En del av allmänheten skriver av sig på bloggar och har säkert synpunkter på den verksamhet du företräder. Knuff.se heter den sökmotor som bäst indexerar den svenska bloggosfären (och som använder sig av RSS-flöde). Precis som i exemplen ovan kan du söka efter dina sökord här och få fram en resultatlista i tidsordning. Det går dock inte att få ett RSS-flöde automatiskt, utan du måste registrera din epostadress först. Jag lovar att du inte får spam av Johan Larsson, som driver knuff.se.

[Uppdatering 2008-01-10: Tagit bort avsnittet om hur man bevakar Sveriges Radio nyheter, eftersom Sesam från årsskiftet även omfattar dessa.]

0 kommentarer :