2008-02-24

En falsk känsla av öppenhet?

Om man publicerar alla förtroendevaldas epostadresser på kommunens/regionens hemsida är man väl precis så öppen och transparent som man någonsin kan vara? Eller är man verkligen det?

Lomma kommun har nyligen gestaltat om sin hemsida, i samarbete med en medborgarpanel. Nu är hemsidan mycket mer medborgartillvänd jämfört med tidigare, allt efter devisen "tala inte om vad du gör, tala om vad användaren vill veta". Och omgöringen är lyckad och ger medborgaren både bättre information och bättre service än tidigare.

Men i en artikel i Sydsvenskan för ett tag sedan (ej på nätet) togs det faktum att man visar e-postadresserna till alla förtroendevalda på hemsidan - och att ingen medborgare utnyttjar det. Reportern själv hade gått igenom kommunalrådet Thomas Håkanssons e-post och kunnat konstatera att det till 95 % innehöll intern kommunikation. Men att ha adresser till alla tvåhundra förtroendevalda ger en falsk känsla av öppenhet. Poängen är att man som medborgare inte vet vem man ska rikta sin synpunkt till.

Problemet är att man i Sverige i första hand röstar på partier och inte på personer. Man utkräver ansvar av partier, men man har egentligen ingen aning om vilken person man ska utkräva ansvar av. Det faktum att både kommunstyrelsens ordförande (som företräder majoriteten) och oppositionsrådet normalt kallas för kommunalråd förvirrar saken ännu mer för medborgaren. Sedan är en kommuns förtroendemannaorganisation oftast allt annat än t
ransparent. Kort sagt: om man har en synpunkt, vem av kommunens hundratal politiker ska man egentligen kontakta?

Ur medborgarsynvinkel tror jag att det bästa vore att man hade en brevlåda för alla ärenden. Den brevlådan ska vara riktad mot den politiska majoriteten. Det skulle sedan vara upp till en brevlåderedaktör från majoriteten att se till att brevet kom till rätt kommunalråd/nämndsordförande/förvaltningschef. Därutöver borde man ha specifika adresser till varje partis fullmäktigegrupper, där det tydligt står vilket parti som är i majoritet respektive opposition. På så sätt uppnår man både enkelhet (en adress för alla alla ärenden, medborgaren behöver inte lära sig vare sig kommunallagen eller kommunens organisation för att komma med en synpunkt) och tydlighet (om vem som styr och vem som inte styr).

För rättvisans skull ska påpekas att Lomma faktiskt redan har ett utmärkt och enkelt system för att hantera klagomål och synpunkter från medborgarna gentemot verksamheten, dvs tjänstemannaorganisationen. Det är möjligt att synpunkterna också når rätt politiker, men det uppges inte tydligt i så fall.

Kanske relaterat:
Vem styr i din kommun?

3 kommentarer :

  1. Daniel sa...

    Om du älskar att spela poker föreslår jag att du läser vår snabba översikt över tips och regler först här https://turcasinospel.com/poker-online/. Välj till exempel försiktigt pokerrummet där du ska spela. Du bör inte registrera dig på den första webbplatsen du stöter på. Tyvärr är inte alla pokerrum en garanti för ärlighet och stabilitet.

  2. e7w7hczip6 sa...

    Gambling researcher Dr Alex Russell from Central Queensland University says the American knowledge is “pretty similar” to what is known about playing in Australia. When it comes to inserting a wager, US research knowledge is mirrored in Australia. It’s possible California’s fight might produce a costly stalemate this year. Industry players are prepared to spend heavily to defeat their opponents, and voters often react to quantity of} initiatives on the same topic by voting for none of them. That would shift the conflict 007카지노 to the following election cycle — when competitors presumably be} even more fierce. Giden stated the ensuing market has seen “absolutely loopy levels of expansion” thanks in part to a “user-friendly reputation” and the opportunity for states to pad their budgets.

  3. 26pr8ss46b sa...

    You’ll also end up taking part in} via 35 specialty card and cube video games that are be} exclusive to Royal Panda’s library. Your begin at TonyBet might be easier with 온라인카지노 a one hundred pc match bonus and one hundred twenty additional spins. There are many different bonuses supplied by this on-line on line casino, including a second deposit bonus, VIP Program, Friday Reload, and others. As we’ve talked about earlier, Spin Casino has a number of} welcome bonus provides for new spanking new|for model new} prospects, setting itself aside from different on-line casinos. Special treats come within the type of no deposit bonuses that are be} favorites of many players. The bonuses and promotions supplied to its players are the place this on-line on line casino shines essentially the most.