2008-01-24

Vem styr i din kommun?

Väljarforskarna vid Göteborgs universitet har i en studie visat att kunskapen bland väljarna om vilket/vikla partier som styr Sverige är skrämmande lågt. Inför 2006 års val var det bara 46 procent som visste vilket parti som satt i regeringen. Resten hade inte en aning eller gissade på något helt annat parti än socialdemokraterna. Det finns ingen anledning att tro att kunskapen om vem som styr är bättre på regional eller lokal nivå.

Ett stort skäl till detta är i och för sig det faktum att man inte har majoritetsstyre i kommuner och landsting, i varje fall inte formellt sett. I stället medverkar alla partier proportionellt i en samlingsstyrelse. I teorin, alltså. I själva verket finns det de facto-majoriteter och oppositioner i nästan varje kommunhus i Sverige. Enda undantaget är Svedala kommun, mer om det senare.

Efter varje val samlas en majoritet i varje kommunfullmäktige och gör upp om hur kommunen ska styras under nästkommande mandatperiod. De partier som står utanför uppgörelsen bildar opposition. Poängen är att allt detta är offentligt och att lokalpressen nogsamt rapporterar alla uppgörelser i alla kommuner. På kommunal nivå finns det också en del rätt så spännande uppgörelser, t ex i Svalöv där (s) regerar tillsammans med (m), eller som i Trelleborg, där en sex-parti-koalition styr i minoritet (eftersom oppositionen s och sd inte kan bilda majoritet tillsammans).

Ändå undviker de flesta kommuners hemsidor att berätta för sina medborgare vilka partier som bildat majoritet i just sin kommun. Man redovisar nogsamt alla ledamöter i kommunfullmäktige och kommunstyrelse, det senaste valresultatet och alla nämndsledamöter. Bara inte vem det är som egentligen styr. Efter en snabb genomgång av Skånes 33 kommuners hemsidor har jag kommit fram till följande:
- 12 kommuner nämner klart och tydligt vilka partier som faktiskt styr kommunen
- 2 kommuner har ett parti egen majoritet (Bromölla-s och Vellinge-m), så där kanske det är onödigt att berätta om vem som styr)
- 1 kommun (Svedala) har faktiskt ingen majoritetsuppgörelse, utan där avgörs alla ärenden i fullmäktige
- 18 kommuner (!) nämner inte med ett ord vilka partier som har bildat majoritet.

Jag kan naturligtvis ha missat någon undangömd sida, men jag uppmanar ändå alla läsare att försöka ta reda på vem som styr i dessa kommuner genom att gå in på deras hemsidor: Bjuv, Burlöv, Hässleholm, Hörby, Klippan, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Perstorp, Simrishamn, Skurup, Trelleborg, Ystad, Åstorp, Örkelljunga och Östra Göinge.

Martin Lindvall på Frilagt reagerar också på lokala och regionala politikers vilja att "gömma sig" bakom en förvaltningsstruktur, i stället för att klart och tydligt redovisa partiförhållandena, apropå en inbjudan jag skickat till honom. Till regionpolitikernas försvar i det här fallet måste jag ändå säga att man i Region Skåne hela tiden är väldigt klara över vem som styr och vilka som är i opposition.

PS. Om du verkligen vill veta vem som styr i din kommun, har Sveriges Kommuner och Landsting förtjänstfullt gjort en lista över alla 290 kommuners majoriteter.

UPPDATERING 2009-09-22 Arbetarrörelsens Tankesmedja gör en liknande observation i sin rapport "Hur helig är blockpolitiken?" (sidan 27-36)

Andra skriver intressant om : , , ,

1 kommentarer :

  1. Anonym sa...

    Gillar detta inlägg. Det finns en kraftig tendens hos partier och politiker att hela tiden flytta över ansvaret för demokratins bekymmer till väljarna/medborgarna. En dansk studie visade för något år sedan att partiernas företrädare, i allmänhet, menar att vi inte kommer att komma till rätta med den representativa demokratins kris förrän medborgarna ändrar inställning till att vara partimedlem och till partierna.

    Ditt inlägg illustrerar att partierna själva har ett ansvar, och spelar sannolikt en roll för att göra att medborgarna känner sig okunniga och omedvetna om politikens processer (och därigenom utvecklar ett missnöje...).

    Jag har försökt driva det här argumentet på flera ställen tidigare, men det här är ett hyggligt illustrativt exempel:

    http://www.sn.se/parser.php?sect1=117&sect2=177&id=212814