2008-01-01

Etiketter och kategorier

Skillnaden mellan etiketter och kategorier är inte alltid uppenbar för alla webbredaktörer, men den ger ganska stora utslag på en webbsida.

Traditionellt har webbsajter byggts som ett träd med flera olika grenar. Varje sida har sin plats på en (ibland flera) grenar. Detta tänk har även förts över till nyheter, som man då måste hänföra till sin speciella kategori. Detta kan jämföras med nyheter i tidningar, som antingen kan hamna i lokalt, inrikes, utrikes eller sport, men inte i flera eller samtliga samtidigt.

Men när det gäller webbplatser kan (och ska) man inte jämföra med tidningar. Det finns ingen anledning till att en artikel inte kan finnas i både inrikes och kultur samtidigt, om artikeln behandlar båda saker. Det är här etiketteringen kommer in. Kategorier är ömsesidigt uteslutande, medan en artikel kan ha flera olika etiketter, som till exempel denna som är etiketterad med både "webbdesign" och "webbstrategi". Samtliga etiketter hittar du i kolumnen till höger, liksom hur många artiklar som finns bakom respektive etikett. Tänk på att en och samma artikel kan finnas bakom flera olika etiketter. Hur fungerar det på din sajt?

0 kommentarer :